Bugun...


Başkan Özel ve Ekibi Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
İyi Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Burcu Özel ve parti üyeleri 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında son olarak Koruköy, Kapaklı ve Dereköy’ü ziyaret ettiler.

Başkan Özel ve Ekibi Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerine devam eden İyi Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı son olarak Koruköy, Kapaklı ve Dereköy’de oturan vatandaşlarla bir araya geldiler. Merkez İlçe Başkanı Burcu Özel öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretler esnasında köy kahvesinde bulunan vatandaşlara parti rozeti takıldı. Ardından birkaç vatandaşı evinde ziyaret eden üyeler, vatandaşların sorun, sıkıntı ve isteklerini dinlediler.

Köy kahvehanesinde bulunan vatandaşlara İyi Parti’nin tarım politikasını anlatan Özel konuşmasında “Ülkemiz gerek coğrafi gerekse iklim göstergeleri yönünden çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun bir konumdadır. Ancak ülkemizdeki üretim tekniklerinin geriliği, tohum, gübre, ilaç gibi sanayi ürünlerinin tekelleşmesi sonucu fiyatlarının yükselmesi ve uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığı nedeniyle tarım konusunda özellikle son on yılda ülkemiz önemli ölçüde geride kalmış ve dışa bağımlı hale gelmiştir. Mülkiyet ihtilafı, tarımsal faaliyete son verilmesi veya göç gibi nedenlerden dolayı gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olan 2 milyon hektarın üzerinde (nadasa bırakılanlar hariç) tarım arazisinde tarımsal faaliyet yapılmamakta ve büyük ölçüde ekonomik kayba uğranmaktadır. Bu sebeple Partimiz, tarımda radikal bir politika izleyecektir. Geleceği planlayacak Ar-Ge çalışmalarını ivedilikle başlatarak, sürekli ve zorunlu ekim, kontrollü ve güçlü teşvik, satış ve pazarlama gibi konularda ihtiyaç olan yasal düzenlemeler hızla gerçekleştirilecektir. Tarım Kentleri Projeleri kapsamında kamunun elinde olan tarım toprakları yatırımcılara büyük tarım işletmeleri tesis etmek üzere tahsis edilerek teşvik kapsamına alınacaktır. Bu projeler ile yerinde tarım ve hayvancılık teşvik edilip iş ve istihdam sağlanarak büyük şehirlere göç önlenecektir. Büyüklüğü 200 dönümden az olan arazilerde ise büyük işletmelere dönüştürülmek üzere KOOPERATİFLEŞME teşvik edilecektir. Kooperatifleşme ile tarımsal üretim artacak ve ürünün pazarlanması sağlanacaktır. Tüm arazilerin elden geçirilerek, toprak analizlerinin ve su kaynaklarının kontrolünün yapılmasından sonra tüm Türkiye’de tarımın yapılması sürekli hale getirilecektir. Bunun için bölgelerde parsellerin tapulaştırılması, işletim ölçeğinin büyütülmesi, sulama ve tarla içi geliştirme hizmetlerine yönelik alt yapı hizmetleri ile ilgili olarak etkin ve yerinde mühendislik uygulamaları kısa sürede tamamlanacaktır. Tarımda dönüşüm ve verimlilik programımıza bağlı olarak toprak kaynaklarımızın geliştirilmesi için 5’er yıllık eylem planları hazırlanacaktır. Toprak ıslahı, erozyon kontrolü ve drenaj yönetimi konusunda aktif destek ve katkı sağlandıktan sonra toprakların devamlı ekilmesi için Toprak Koruma Kanunu, Mera Kanunu gibi tüm kanun 53 ve düzenlemeler yapılarak hukuki tedbirler alınacaktır. Böylelikle tüm Türkiye’deki tarım arazilerinin verimli kullanımı sürekli hale getirilerek, yurt dışına olan bağımlılık önlenecektir. Kullanım sürekliliği sağlandıktan sonra tarım yapılan tüm araziler için devlet her türlü desteği verecektir. Tüm topraklarda yapılan analiz raporlarına göre çiftçiye özel toprak reçetesi hazırlanacak; ürün için gübre, tohum, ilaç maliyetleri düşürülerek yardım edilecektir.Çiftçilik yapmak isteyenler için büyüklüğüne göre özel teşvik paketleri hazırlanacaktır.Ziraat Bankası, Kredi Garanti Fonu ve Exim Bank’tan üretime ve ihracata yönelik uygun koşullarda kredi sağlanacaktır.Yeni bölgelerde çiftçilik yapmak isteyen köylü vb. kişilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak, uzun vadeli tarım yapmak isteyenlere TOKİ vasıtası ile her türlü ev, barınak vb. destekler verilecektir.Köyde kalıp tarım yapmak isteyen gençlere ekstra maaş ve gelecek planlama desteği verilecektir.Sigortasız hiçbir tarım işçisi kalmayacak, tarım ülkenin önemli bir gelir kaynağı olacaktır.Tüm bu teşvikler sağlandıktan sonra modern teknoloji vasıtasıyla dönüm başına sağlanan verim kontrol edilecek, verimin artması veya azalması sonucunda oluşacak verimlilik farkı prim olarak çiftçiye yansıtılacaktır. Devlet bir koruyucu olarak teşvik vasıtasıyla destek verdiği gibi ürünün pazarlanmasında da tüm köylünün ve çiftçinin yanında olacaktır.Devlet hem iç pazarda hem de dış pazarda Tarım Tanıtım Ajansları kurarak ürünlerin pazarlanmasını sağlayacak, yetişen ürünler için belirli oranda alım garantisi vererek satılmasını temin edecektir. Fiskobirlik, Tariş, Çukobirlik, Tarım Kooperatifleri, Köykop gibi kooperatifler özel sektör ile ortaklaşa çalıştırılarak ürünlerin maksimum seviyede satışını organize edilecektir. Hiçbir çiftçinin ve köylünün ürününü maliyetini karşılamayan bir fiyatla pazarlama gibi bir endişesi olmayacaktır. Pazarlama esnasında tüm kayıpların azalması için her türlü teknolojik destek, soğuk tedarik, depolama, lojistik vb. gibi yardımlar devlet tarafından karşılanacaktır. Böylelikle çiftçi beş yıl sonra ne kadar kazanacağını bilecek ve ona göre yatırım yapacaktır.Hollanda, Fransa, Kanada, Dubai vb. dünyanın belli başlı yerlerinde ürünlerimizin en iyi şekilde pazarlanması için ajanslar hizmet verecektir.Devlet pazarlama araçlarından çiftçinin ürettiği ürünün pazarlaması için en üst seviyede yararlanacaktır.Geleneksel tarımdan akıllı tarıma geçiş yapılacaktır.Tarım arazilerimiz tüm üretim süreçlerinde son teknolojik sistemler ve 54 anlık veri akışı ile takip ve kontrol edilecektir. Böylelikle hatalı üretimlerin önüne geçilecek,fire oranları yüksek düşük kaliteli ürünler azalacaktır.Topraktan çıkan ürünler yine modern teknoloji ile donatılmış depolarda muhafaza edilecek, barkod sistemi ile son noktaya ulaştırılacaktır. Böylelikle hem fire hem de kayıtsız üretimin önüne geçilecektir.Tüm gümrüklerde ve sınır kapılarında tarıma yönelik laboratuvar vb. sistemler kurularak ürünlerin kalitesi ölçülecektir.Geleceğimizin planlanması için bölgesel son teknoloji Ar-Ge enstitüleri kurulacaktır. Ar-Ge enstitüleri sayesinde bize özgü ağaçlar, tohumlar ve bitkiler geliştirilecektir.Son teknoloji kullanılarak ve güvenliğe riayet ederek geleceğimizin tohumlarını ve bitkilerini yetiştireceğiz.Tüm üniversitelerde ziraat fakültesi birimleri kurulacak ve her üniversite o birim ile ilgili iş geliştirme planları yapacaktır.Ziraat fakültesi öğrencilerinin hem yurt içinde hem yurt dışında öğrenim kariyerleri planlanacak ve ziraat konusunda her türlü istihdam sağlanacaktır.Çiftçilik ile uğraşan tüm köylüler eğitimden geçirilerek 
Kaynak: ARZU DURSUNYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANAN HABERLER
YUKARI