Gündoğdu “Basın; Toplumun Sesidir”

Yayınlanma Tarihi :

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması metni yayınladı.

Gündoğdu “Çağdaş demokrasinin temel öğelerinden olan basın, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahiptir. Basın özgürlüğü, düşünce ve anlatım özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlüktür.  Basın; haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, kurumlarla bireyler arasında bilgi akışı sağlama, toplumun çıkarlarını koruma, özgür tartışma ortamı yaratarak toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumlulukları bulunurken bu yönüyle de kamusal bir görev yapmaktadır.  Basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesinin ilk koşulu basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır.  Bu konuda Devlet'e olduğu kadar, basın-yayın organı sahiplerine ve meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir.  Öte yandan, çalışanların kendi haklarına sahip çıkmaları, etik değerleri her koşulda gözetmeleri, medya gücünü amaç dışı kullanmak isteyenlere karşı duyarlı olmaları önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda, Tüm çalışan basın emekçilerinin anlamlı gününü yürekten kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını saygıyla anıyorum” dedi. 

 

Basın No: