reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Trakya Vizyon Paneli Toplantısı Yapıldı.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
Trakya Vizyon Paneli Toplantısı Yapıldı.
reklam

Kırklareli’ye bağlı çok sayıda Belediyenin de üyesi olduğu Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Trakya Vizyon Paneli" Ramada Otelde yapıldı.

Eşkinat: “Yerel İhtiyaçlarla Merkezi Planların Uyumunu Sağlamalıyız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın açılış konuşmasını yaptığı panelde Trakya’nın geleceğine yönelik projeksiyonların neler olabileceği tartışıldı.

Eşkinat, açılış konuşmasında Tekirdağ’ın ve Süleymanpaşa’nın çevre kentlerden bağımsız bir şekilde bir gelişim göstermesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Paneli neden düzenlediklerini açıklayan Eşkinat, “Bu panelin amacı yerel planlarla merkezi planlar arasındaki uyumsuzlukların ortadan kaldırılması için neler yapabileceğimizi tartışmaktır. Yereli dikkate almayan merkezi planlamalar üzerinde yerel yönetimlerin olduğu kadar toplumun da sorumluluğu bulunmaktadır. Hem yerel hem merkezi planlarla ilgili toplumsal denetim mutlaka olmalıdır. Şunu unutmamak gerekir ki, kentlerin fakirliği ya da zenginliği o kentte yaşayanların ekonomik refahı ile değil, yönetimlerden talep edilen hizmetlerin türü ve kalitesi ile ölçülür. Biz bu coğrafyada büyük resme bakarak yerel ölçekte neye ihtiyacımız olduğunu iyi belirlemeli ve geleceği buna göre planlamalıyız,” dedi.

Eşkinat’ın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Albayrak, “Trakya’nın vizyonunun yeniden belirlenmesi çok önemli. Bu sadece Doğu Trakya’yı değil Batı Trakya’yı da yakından ilgilendiriyor. Bu açıdan Trakya’daki bütün belediye başkanlarımızın buradan alacağı dersler bulunuyor. Panel hepimiz için hayırlı uğurlu olsun,” diye konuştu.

Gürseler: “Çevrenin Korunması ToplumunDa Ödevidir”

Panelde ilk sözü alarak “Çevre Politikaları” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Av. Güneş Gürseler, Trakya’nın verimli tarım topraklarında enerji santralleri kurulmak istendiğini ifade ederek, “Enerji son yılların en önemli ihtiyaçlarından biri. Bu ihtiyacı yeni enerji santralleri kurarak karşılamaya çalışıyoruz. Ancak göz ardı edilen bir gerçek var ki o da en büyük enerji kaynağının enerji tasarrufu olduğudur. Tasarrufa yönelik hamleler planlanmadan enerji santrallerine yönelmek doğru değil. Diğer yandan, Trakya 1980’li yıllardan itibaren İstanbul’dan bir sanayi işgaline uğradı. Verimli topraklar ağır sanayi fabrikaları ile doldu. Bu fabrikalar denetimsizce toprağımızı ve suyumuzu kirletti. Dünyada bu gibi gelişmelerin sonrasında ortaya Çevre Hakkı kavramı ortaya çıktı. Bu kavram, bir bölgede yaşayan insanların o çevreden yararlanma hakkını tanımlamakla birlikte o bölgenin toplumuna birtakım ödevler de yüklemektedir. Yaşadığımız çevreyi korumak sadece idarecilerin değil hepimizin görevidir. Çevre korumanın bir maliyeti var ve bu maliyeti toplum da üstlenmelidir. Örneğin atığını doğaya bırakmayan fabrikalara vergi muafiyeti getirilebilir. Devletin bu muafiyetten doğan kaybını da toplum ödediği vergilerle karşılamalıdır. Çevrenin korunması için gereken ekonomik maliyet, zarar gerçekleştikten sonra katlanılması gereken ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili maliyetlerin yanında çok küçük bir bedeldir,” açıklamalarında bulundu.

Özgen: “İstanbul Hem Fırsat Hem Tehdit”

Panelin moderatörlüğünü de üstlenen Yönetmen-Yazar Hasan Özgen, Trakya için tehdit oluşturan çelişkiler üzerinde durduğu Kültür Mirası başlıklı sunumunda, “Trakya için 3 temel çelişkiden bahsedebiliriz. Öncelikle, genel olarak iki tür çevre olduğundan bahsedilebilir: Doğal çevre ve kültürel çevre. Doğal çevre tabiat kanunlarıyla şekillenen ve kendi haline bırakıldığında kendini yenileyebilen çevremizdir. Kültürel çevre ise insanoğlunun yarattığı ve toplumun yaşayışını etkileyen çevredir. Bu iki çevrenin birbiriyle çatışması söz konusudur. İkinci olarak merkezi yönetimle yerel ihtiyaçlar arasındaki uyum Trakya’da maalesef sağlanamamıştır. Ankara’nın Trakya ile ilgili projeksiyonları ve planlamaları bu toprakların potansiyeli ve ihtiyaçları ile örtüşmemektedir. Üçüncüsü ise İstanbul faktörüdür. İstanbul Trakya için başlı başına hem bir fırsat hem de çok büyük bir tehdittir. Acilen İstanbul’a yakınlığımızın verdiği avantajlardan yararlanırken getirdiği tehditlerden de kaçınabileceğimiz politikaları hayata geçirmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

Göksu Trakya Vizyonunun Temellerini Anlattı

Son olarak söz alan Kent Plancısı A. Faruk Göksu ise, “Stratejik Planlama” konu başlığını ele alarak, Trakya’nın yeni vizyonunun belirlenmesinde atılması gereken somut adımları değerlendirdiği detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Trakya’nın vizyonunu oluştururken Avrasya, Marmara ve Trakya çerçevelerinin sırayla ele alınması gerektiğini vurgulayan Göksu, Trakya’nın kendine has özelliklerini öne çıkaracak planların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Panelde TRAKYAKENT üyesi belediye başkanları kendi çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek konuşmacılara sorularını yönelttiler.

Trakya’nın yeni vizyonunun inşa edilmesi için gereken adımların masaya yatırıldığı panele Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ev sahipliği yaparken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak başta olmak üzere Trakya’nın her yerinden ilçe ve belde belediye başkanları, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Berkay Çakır ve Hulusi Özocak da katılım gösterdi.

 

Haber/Kaynak: Sınırkent